women on waves

"Women on Waves" , ארגון ללא מטרת רווח, הוקם בשנת 2000, ע"י רבקה גומפרטס, רופאה הולנדית, במטרה למנוע הריונות בלתי רצויים והפלות מסוכנות, וזאת על ידי מתן שירותים רפואיים, הכוללים הפלות בשלבי הריון מוקדמים (על ידי מתן תרופות). השירותים מתבצעים על סיפונה של ספינה הולנדית, מחוץ לגבולות הטריטוריאלים של מדינות שבהן הפלות הינן לא חוקיות.
הסיוע בהפלות מאפשר לנשים את אפשרות הבחירה ללא קשר במדיניות הקיימת ובנכונותם של העוסקים בדבר לסייע.

הפלה או נסיון להפלה שאינם מלווים ע"י שירותי בריאות, ואינם נעשה בתנאים מתאימים, עלולים לגרום לזיהומים קשים, דימומים, ואף למוות. אישה שמחליטה להפסיק את הריונה, אינה נמצאת במקום בו יש לה תמיכה מתאימה ומבצעת את ההפלה בכוחות עצמה, מסכנת את עצמה. במהלך עבודתי באוגנדה הגיעו לקליניקה מספר נשים שכאלו, שניסו לסיים את ההריון בעזרת חבלות חיצוניות או פנימיות, הסתבכו והדרדרו במהירות.
חובתינו כחברה לכבד את בחירת הנשים ולאפשר להן תנאים מתאימים ובטוחים.

לפרטים נוספים, ניתן לצפות בסרט דוקומנטרי שנעשה על הארגון: http://vesselthefilm.com/
או פשוט לבקר באתר האינטרנט www.womenonwaves.org